Opening hours 31/3 - 10/9 - 2023

Opening hours pre and post high season (not bankholidays+highseason)

If you arrive outside the receptions opening hours, you can manually check-in and out on the automat outside the reception. This does not apply to cabins, rental caravans and appartment.

  Information Kiosk Activity house/Gaming hall Mini golf
Mon - Thurs 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
  9.00 - 19.00 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
Fri 9.00 - 12.00
14.00 - 18.00


14.00 - 18.00


9.00 - 19.00
 
 Sat 9.00 - 12.00
14.00 - 18.00

8.00 - 12.00
14.00 - 18.00

9.00 - 19.00 9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
Sun 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
8.00 - 12.00
14.00 - 16.00
9.00 - 19.00 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00

 

Opening hours week no 27 – 31 (High season)

Information Office Kiosk  Activity house/Gaming hall Mini Golf Pool 
09.00 - 20.00 09.00 - 20.00 08.00 - 21.00 10.00 - 21.00 09.00 - 20.00 10.00 - 21.00

 

Kr. himmelfart, Påske samt pinse

Information Office Kiosk Activity house/Gaming hall Mini Golf Pool 

09.00 - 12.00

14.00-19.00

09.00 - 12.00

14.00-19.00

08.00 - 12.00

14.00-20.00

10.00 - 21.00 09.00 - 19.00 10.00 - 20.00Booking and payment

Efter bestillingens modtagelse fremsender Grenaa Strand Camping en bookingbekræftelse. Bestillingen er bindende, når vi har modtaget 1. rate i henhold til fremsendte faktura.
Af formelle grunde må vi forbeholde os retten til – i absolutte undtagelsestilfælde – at ændre den reserverede enhed til en anden senest ved ankomsten.

Ændring af bestilling

Den valgte periode kan ikke ændres efter ankomst og der tilbagebetales ikke ved afrejse inden reservationsperiodens udløb.

Reservation

I periode A er det kun muligt at vælge en ønsket plads ved reservation af minimum 7 dage. Der opkræves altid fuld betaling for minimum 7 dage.

Ved reservation af mindre end 7 dage tildeles en uspecificeret plads. Der opkræves altid fuld betaling for det reserverede antal dage.

For standard- og luksushytter samt udlejningscampingvogne refunderes evt. tabte dage ikke. Dette gælder i både periode A og B.

Betalingsbetingelser for telefonisk henvendelse

Ved bestilling af ophold skal 1000 kr. af ferien betales indenfor 7 dage. Restbeløbet betales ved ankomst.

Leje af standard-, luksus-, Deluxehytte, lejlighed eller udlejningscampingvogn

Ved bestilling af denne type udlejningsenheder betales 1. rate = 1000kr. med det samme. 2. rate betales 2 måneder før ankomst. Du vil modtage et brev eller en email med dine reservationsoplysninger og dit kundenummer.

Gebyr for personlig betjening er 200 kr.

Betalingsbestigelser for online bestilling

Ved onlinebestilling betales hele opholdet med det samme og der opkræves ikke reservationsgebyr ved onlinebestilling.

Vi accepterer ikke at unge mennesker (under 18 år) camperer uden forældre. Gælder både for alm. campering i egen vogn eller telt samt for ophold i standard- eller luksushytte samt i udlejningscampingvogn.

Cancellation

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal, for at blive behandlet, fremsættes straks efter ankomst eller umiddelbart efter fejlens opståen. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Grenaa Strand Camping inden for en måned efter opholdets afvikling. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og lign.

Afbestillingsforsikring

Ved bestillingen af ferien har du mulighed for at tegne en afbestillingssikring, som ved bl.a. akut opstået sygdom el. lignende* giver dig mulighed for at kunne afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen, administrationsgebyret og en lægeerklæring

Afbestillingssikringen koster 200 kr. pr. enhed og kan kun tegnes ved bestilling eller senest inden indbetaling af depositum. Forsikringen kan ikke efterfølgende annulleres. Lægeerklæringen el. lignende skal sendes til Grenaa Strand Camping inden lejemålets start. Læs mere om afbestillingssikring på siden 'afbestillingssikring'.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Hvis du afbestiller indenfor 14 dage efter bestillingen er foretaget, så refunderes hele beløbet. Dette er således ikke gældende ved under 14 dage til ankomst.

Hvis du afbestiller mere end 30 dage før ankomst, får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på 500 kr. og afbestillingsforsikringen.

Afbestilles enheden færre end 30 dage inden ankomst, tilbagebetales intet af det indbetalte beløb. Afbestillingsforsikring: Det indbetalte beløb for enheden refunderes, minus 200 kr. i administrationsgebyr. Afbestillingsforsikring bestilles samtidig med reservation og koster 200 kr.

Sådan afbestiller du

Ønsker du at afbestille din rejse, bedes du hurtigst muligt kontakte os telefonisk. Husk at henvise til dit kundenummer.

Cleaning of the rental units

Dette omhandler kun udlejningsenhederne. Den daglige rengøring påhviler lejeren. Slutrengøring kan bestilles i receptionen. Dog skal boligen altid forlades i opryddet stand, affaldsspanden og køleskabet skal være tømt, der skal være vasket op og inventaret skal stå på samme plads som ved ankomst.

Ønsker I selv at stå for rengøringen, skal enheden efterlades i 100% ordentlig stand. Grenaa Strand Camping skal godkende dette.

Hund

Hunde er meget velkomne. Hunde skal altid føres og stå i snor. Vi henstiller til, at hunde ikke står og gør (tænk på din nabo). Hunde er ikke tilladte i servicebygningerne. Ingen husdyr i udlejningscampingvognene. Se prisliste for hunde under 'priser'.

Tenants responsibility

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for campingpladsen. Ligesom lejeren er forpligtet til at meddele evt. gæster til receptionen. Det koster 30 kr. pr. gæst. Gæstebil skal parkeres på p-plads ved butikken.    
Beskadigelser påført af lejeren eller dennes gæster skal meddeles i receptionen samt afregnes ved afrejse.

Force Majeure

Såfremt lejemålet forhindres, af forhold udenfor Grenaa Strand Campings indflydelse (katastrofe, optøjer, strejke eller lign.), hæfter Grenaa Strand Camping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse. Evt. godtgørelse er lejers eget ansvar at kontakte evt. forsikring omkring.

Internet

Vi har gratis hotspots på hele pladsen

Her kan du læse om brugen af hotspots, når du er gæst på Grenå Strand Camping.

Vi anbefaler altid, at du genstarter din enhed, inden du logger på netværket første gang.

Vi tilbyder hotspots i rigtig god kvalitet på campingpladsen. Man skal dog som gæst påregne, at det trådløse internet, i spidsbelastningsperioder samt i dårligt vejr, kan opleves langsommere end normalt. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på internet hastigheden og kvaliteten.

Træer: Når det trådløse signal skal passere gennem bevoksninger svækkes signalet. Når træernes blade tilmed er våde, svækkes signalet markant.

Regnvejr: Vand dæmper signalet og gør at netværket ikke er lige så hurtigt som i solskinsvejr. 

Campingvogne: Ofte vil man som gæst opleve at signalet fungerer uden for campingvognen i forteltet, men ikke inden for. Dette hænger sammen med, at signalerne svækkes betydeligt, når det skal igennem campingvognen – det samme gør sig gældende med biler og nabo campingvogne, der også ”skygger” for signalet. Som regel er der meget bedre signal uden for campingvognen, eksempelvis i forteltet.

Arrangementer: Mange mennesker samlet på et meget lille areal, eksempelvis ved arrangementer på pladsen, kan betyde der er stor belastning på de Hotspot/access punkter der er i det specifikke område. 

Området er endvidere i perioder generet af en stor militærradar indstråling, der til tider har stor negativ indvirkning på styrken af signalet. Dette forekommer dog kun i kort tid og netværket vil normalisere sig selv, når indstrålingen er overstået.

Når man bevæger rundt på pladsen med sin Smartphone, Tablets eller lignende, så kan nogle enheder opleves, som at de bliver langsommere, eller mister forbindelsen helt. Her skal du blot genstarte din enhed, og den vil herefter typisk igen få forbindelse til netværket. Dette skyldes enhedernes adfærd/opsætning og ikke Internet kvaliteten.

Da alle disse forhold er dynamiske vil man opleve, at signalet vil variere over dagen.

GDPR

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsespolitikken gælder for Grenaa Strand Camping.

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at virksomheden beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at virksom-heden oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Politikken gennemgås hvert år.

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

Virksomheden behandler personoplysninger om:

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Øvrige

Virksomheden har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Virksomheden kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandør-kontrakter.

Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
 • Stamdata for kunder samt indtægter
 • Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb
 • Overvågning for opretholdelse af orden og sikring mod tyveri
 • Potentiel passiv registrering af datatrafik i forbindelse udbud af wifi

Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i vedhæftede fortegnelse.

Virksomheden benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Virksomheden indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Opbevaring og sletning

Virksomheden har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysnin-ger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper der adgangsbegrænses på passende vis.
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.
 • Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.
 • Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse (del af regnskabsgrundlag), og personoplysninger om ansøgere slettes efter seks måneder.
Datasikkerhed

Virksomheden har ud fra vedhæftede risikovurdering gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
 • Al computeradgang kræver login, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
 • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
 • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
 • USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab.
 • Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
 • Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.
 • Der skiltes om videoovervågning.
Videregivelse

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT og pensionssel-skaber.

Databehandlere

Virksomheden benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

Rettigheder

Virksomheden varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtyk-ke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysnin-ger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet.

Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder virksomheden hurtigst muligt og inden 72 timer brud-det til Datatilsynet. Indehaver er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Virksom-heden har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Virksomheden behandler personoplysninger, vil Virksomheden endvidere underrette disse. Virksomhedens dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.

Opening Hours

Opening hours in early and late season (not bank holidays or high season)

  Information Office Kiosk Aktivitetshus Golf
Mon - Thu 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
9.00 - 12.0
14.00 - 16.00
  9.00 - 21.00 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
Fre - Lør 9.00 - 12.00
14.00 - 18.00
9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
  9.00 - 21.00 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
Søn 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
9.00 - 12.00
14.00 - 16.00
  9.00 - 21.00 9.00 - 12.00
14.00 - 16.00

 

Opening hours in high season (all days of the week in period...)

Information Kontor Kiosk Aktivitetshus Golf Pool
09.00 - 19.00 09.00 - 19.00 07.30 - 20.00 10.00 - 21.00 09.00 - 19.00 10.00 - 21.00

 

Opening hours on Ascension Day bank holiday and Pentecost bank holiday

Information Kontor Kiosk Aktivitetshus Golf Pool
09.00 - 19.00 09.00 - 19.00 08.00 - 19.00 10.00 - 21.00 09.00 - 19.00 10.00 - 20.00

How to find Grenaa Strand Camping

The maps below show directions to Grenaa camping. Click on the maps to enlarge.

GPS coordinates: LAT 56.38962 LONG 10.91167