Fastprisordningen

Der vil altid være, et forbrugsgebyr på de fastliggerpladser, der bruges som fuldtidsbolig i hele perioden. Eks. i forbindelse med husbyggeri eller lign. Gebyret beløber sig til 1000,- for en helårs plads.

Grenaa Strand Camping har gratis hotspots på hele pladsen.

Sæsonprisen er pr. enhed (plads), og inkluderer far, mor & hjemmeboende børn, under 18 år og bosiddende på samme adresse. Prisen er inkl. gratis brusebad. El betales efter måler med et minimumsforbrug på 700 kr.

Strømprisen fastsættes pr. 1. Marts. Ret til ændringer forbeholdes.

Pladsleje samt beløbet for de tilmeldte personer og evt. hund, betales senest 1. februar, 2024. 

Er der ønsker om, at ændre en ikke-sæsonplads til en sæsonplads efter åbningsdagen, kontakt da venligst informationen.

For nye sæsonliggere.

For nye sæsonliggere vil der være mulighed for deling i rater på den tildelte sæsonplads.

50% 1. feb. + administrationsgebyr a` 200 kr. De sidste 50% betales senest 1. Marts.

40% 1. feb. + administrationsgebyr a` 300 kr. 30% 1. Marts og de sidste 30% 1. April.

Eventuelle overnattende gæster skal betale et persongebyr & miljøgebyr, lige som øvrige campister. Se særskilt prisliste.
Dagsgæster skal altid meddeles i informationen, også selvom man har købt gæstekort. Har man ikke tilkøbt  gæstekort, eller har man mere end 5 gæster om dagen, så er prisen 35 kr. pr. gæst.

Pool betales særskilt og er ikke med under gæstekortet. Her betales der en dagspris på 55 kr. pr. person.

Depositum for en sæsonplads er 1000 kr.                                                                           Afmeldes pladsen på et senere tidspunkt tilbagebetales depositum ikke.


En fastligger sæsonplads, skal være taget i brug, senest 14 dage efter nævnte dato på kontrakten, medmindre andet er aftalt.
Der er tillæg for storpladser - se priser nedenfor.

Priser for fastliggere: 2024          
Priser i DKK Plads Voksen

Barn 0-11 år    

Hund El/kWh. 10 Amp. (5,- pr. kWh i 2024)
           
Fastligger sæson 22.3 - 8.9          
Gæstekort 2024 (tilkøb)- Pris 500 kr.          
Tilbuds pladser (Bookes KUN online) 8.700     250,-  
Plads omr. GRØN 11.200     250,-  
Plads omr. PINK 13.200     250,-  
Plads omr. BLÅ 14.700     250,-  
Plads omr. LILLA 15.200     250,-  
Plads omr. ORANGE 16.200     250,-  

Se Pladskort | Se vilkår for sæsonpladser 2024

 

Vi gør opmærksom på at der for sæsonen 2024 vil være en minimums pris på el forbrug.  
Helsæson 700,-
Gæstekort (max. 5 personer pr. dag) (kun til dagsgæster)    
Fastligger sæson 500,-  
Alle målere er forsynede med et CEE-el stik