Fastprisordningen

Der vil altid være, et forbrugsgebyr på de Forårssæsonpladser der bruges som fuldtidsbolig i hele perioden. Eks. i forbindelse med husbyggeri eller lign. Gebyret beløber sig til 500,- kr. for en forårsplads.

Grenaa Strand Camping har gratis hotspots på hele pladsen.

For en forårssæson/ efterårssæson betales en fast leje for pladsen. Der ud over betales et beløb for hver person, samt evt. hund. Børn op til 11 år, er gratis i forårssæsonen. Strøm betales efter måler, med et minimumsforbrug på 400 kr./ 200 kr. inkl. gratis brusebad.

Strømprisen fastsættes pr. 1. Marts. Ret til ændringer forbeholdes.

Pladsleje samt beløbet for de tilmeldte personer og evt. hund, betales senest 1. februar, 2024. 

Er der ønsker om, at ændre en ikke-sæsonplads til en sæsonplads efter åbningsdagen, kontakt da venligst informationen.

For nye sæsonliggere.

For nye sæsonliggere vil der være mulighed for deling i rater på den tildelte sæsonplads.

50% 1. feb. + administrationsgebyr a` 200 kr. De sidste 50% betales senest 1 Marts.

40% 1: feb. + administrationsgebyr a` 300 kr. 30% 1. Marts og de sidste 30% 1. April.

Eventuelle overnattende gæster skal betale et persongebyr & miljøgebyr, lige som øvrige campister. Se særskilt prisliste.
Dagsgæster skal altid meddeles i informationen, også selvom man har købt gæstekort. Har man ikke tilkøbt  gæstekort, eller har man mere end 5 gæster om dagen, så er prisen 35 kr. pr. gæst.

Pool betales særskilt og er ikke med under gæstekortet. Her betales der en dagspris på 55 kr. pr. person.

Depositum for forårssæson, samt efterårssæson pladser er: 1000 kr.    Afmeldes pladsen på et senere tidspunkt tilbagebetales depositum ikke.

En forårssæsonplads skal være taget i brug, senest 14 dage efter nævnte dato på kontrakten, medmindre andet er aftalt.
Der er tillæg for storpladser - se priser nedenfor.

Priser for forårssæson: 2024            
Priser i DKK Plads Voksen

 

Barn 0-11 år    

Hund Tillæg for storplads El/kWh. 10 Amp. (5,- pr. kWh i 2024)
             
Forårssæson 22.3 - 30.6 (ikke område C). 3.300,- 950,- Børn op til 11 år gratis 150,- 300,- fra 120 m2 Strømprisen fastsættes pr. 1. Marts 2024                                                          Ret til ændringer forbeholdes.
Forårssæson område C 3.300,- 950,- Børn op til 11 år gratis 150,- 900,- fra 137 m2        Strømprisen fastsættes pr. 1. Marts 2024                                                          Ret til ændringer forbeholdes.
Gæstekort 2024 (tilkøb)- Pris 350 kr.            

Se pladskortSe vilkår for sæsonpladser 2024

Forårssæson prisen udregnes efter plads, pris, antal voksne, antal børn, hund og evt. gæstekort. Prisen er inkl. gratis brusebad.

 

Vi gør opmærksom på at der for sæsonen 2024 vil være en minimums pris på el forbrug.  
Forårssæson - minimum afregning på el 400,-
Gæstekort (max. 5 personer pr. dag) (kun til dagsgæster)    
Forårs sæson 350,-  
Efterårs sæson 200,-
Alle målere er forsynede med et CEE-el stik